Osnivanje firme u Austriji

Team23 – vaš pouzdan vodič pri osnivanju firme  u Austriji

Über die Team23 Steuerberatung GmbH in Wien 1200

Austrija - top destinacija za biznis

Austrija bilježi konstantno velik broj novotvorenih privrednih subjekata. U ovaj broj ulazi i veliki broj stranih državljana odnosno stranih firmi koje biraju Austriju za svoje poslovno sjedište, a mnoge od ovih firmi već decenijama bilježe uspješno poslovanje. Trend osnivanja firme u Austriji nije prolazan - u zadnjih 10 godina je otvarano između 35.000 i 40.000 firmi na godišnjem nivou.

Da li otvaranje firme u Austriji ima smisla u Vašem slučaju? Na šta je sve potrebno obratiti pažnju? Ovaj članak će vam poslužiti kao orjentir za odgovore na postavljena pitanja.
Kako osnovati firmu (tvrtku) u Austriji (Beču)

Zašto baš Austrija?

 • Austrija je članica Svjetske trgovinske organizacije, Svjetske banke, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.
 • Ekonomsko-politička stabilnost.
 • Veoma dobro razvijena infrastruktura.
 • Tržište uređeno po najvišim međunarodnim standardima i sa ogromnom kupovnom moći.
 • U samom evropskom vrhu je po mnogobrojnim beneficijama u vezi sa poreznim i socijalnim dadžbinama.
 • Mogućnost davanja nasljednog prava ili doniranja dobiti bez obaveze oporezivanja.
 • Ne postoji regulacija minimalne plate i radno vrijeme je moguće sasvim fleksibilno rasporediti.
 • Dobar glas koji prati firme iz Austrije omogućava lakši nastup na inostranim tržištima u odnosu na firme koje dolaze iz privredno manje razvijenih regija.
 • Jednostavne procedure otvaranja firme i registracije proizvoda, te mnogobrojne subvencije i ogromna logistička podrška za novoosnovane firme.
 • Jaka potpora Privredne komore Austrije za internacionalno poslovanje preko isturenih odjeljenja širom svijeta.
Sve navedeno su razlozi koji objašnjavaju očigledan prosperitet austrijskih firmi.

Stranci koji otvore firmu u Austriji se tretiraju kao i austrijske firme i profitiraju od svih navedenih prednosti.

Kako u Austriji
osnovati (otvoriti) Firmu?

Procedura osnivanja firme u Austriji je veoma jednostavna u odnosu na procedure u zemljama Zapadnog Balkana. Ipak postoje norme i pravila koja se moraju ispoštovati. Da biste pri osnivanju sve postavili na svoje mjesto, važno je znati na šta paziti i koje korake slijediti. Stoga smo u ovom članku saželi najvažnije informacije koje svakako trebate uzeti u obzir ako želite pokrenuti biznis u Austriji i realizirati vaš projekat.

Naravno, svaki biznis je svijet za sebe i zahtijeva individualan pristup. Ne ustručavajte se potražiti savjet po pitanju najekonomičnijeg i najefikasnijeg puta za Vašu novu firmu u Austriji! Mi, Team23, smo ured za poresko i poslovno savjetovanje u Beču, koje vam između ostalog pomaže pri osnivanju firme (tvrtke). Naš tim je sastavljen od iskusnih i visokokvalifikovanih individua, specijaliziranih za tržište Austrije, koje vas savjetuju i pružaju usluge na Vašem maternjem jeziku.

Za one koji žele više saznati o temi ili upustiti se samostalno u process osnivanja firme, u nastavku prilažemo osnovne informacije po pitanju pravnih formi i procedure osnivanja.

Koju pravnu formu firme odabrati?

U Austriji, kao i na našem podneblju, postoje različiti pravni oblici koje možete izabrati ovisno o veličini i vrsti vašeg poslovanja.

Saznajte osnovno o prednostima i nedostacima različitih pravnih formi i odaberite onu koji će vam omogućiti brz i efikasan ulazak na austrijsko tržište.
Koju pravnu formu firme odabrati u Austriji (Beču)
01

Samostalni poduzetnik / obrt (Einzelunternehmen)

Ovo je najjednostavnija pravna forma firme u Austriji. Međutim, pravo na ovu formu imaju samo državljani Austrije odnosno osobe sa boravišnom dozvolom u Austriji. Minimalni početni kapital nije obaveza. Jedino što trebate je odobrenje za obavljanje djelatnosti (Gewerbe) koje može biti slobodno (freies Gewerbe) ili rezervirano samo za specifična zanimanja.

Nakon toga možete pristupiti registraciji obrta u Trgovačkom registru (Handelsregister) i unijeti naziv vaše firme u oficijelni registar firmi (Firmenbuch).
02

Javno društvo sa ograničenom odgovornošću (AG)

Radi se o pravnoj formi odobrenoj za preduzetnike koji namjeravaju izaći na bečku berzu. Minimalni  kapital u iznosu od €70,000 je potreban za osnivanje, sa najmanje 25% iznosa koji se plaća na početku procesa osnivanja. Mora se imenovati jedan dioničar i direktor, nije bitno da li su stranci ili rezidenti.

Slično kao GmbH, AG ima obavezu poreza na dodatu vrijednost za godišnji promet iznad 30.000 € i dužna je imenovati zakonskog revizora.
03

Podružnica matične firme

Za kompanije koje traže prodor na austrijsko tržište je otvaranje podružnice u Austriji dobro rješenje. Dozvoljeno je 100% strano vlasništvo i za preduzeća izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA) ali je obavezno imati stalnog predstavnika u Austriji. Podružnicama je dozvoljeno da otvore i vode korporativni bankovni račun. Bitni poslovni koraci filijale (podružnice) se po pravilu kreiraju u centrali matične zemlje.
04

Predstavništvo (Representanz)

Radi se o predstavništvu matične firme u Austriji. Predstavništva su za razliku od podružnica nezavisna i obično su registrovana kao DOO (GmbH). Za ovu pravnu formu je potreban stalni predstavnik u slučaju zastupanja firme sa sjedištem izvan Evropske unije. Inače predstavništva uživaju uglavnom ista prava kao podružnice.
05

Društvo sa ograničenom odgovornošću (GmbH)

Ovaj oblik pravne forme je najpoželjniji za poduzetnike iz inostranstva koji tek započinju svoje poslovanje u Austriji. Iz tog razloga ćete u narednom poglavlju naći uputstva za osnivanje ove pravne forme. Potrebno je imenovati najmanje jednog direktora i jednog dioničara koji mogu biti rezidenti ili stranci. Austrijska adresa firme je obavezna za potrebe registracije u Trgovačkom registru (Handelsregister).

Minimalni kapital od 10.000 € potreban je za početno osnivanje, od čega polovina mora biti uplaćena u gotovini prije početka procesa osnivanja. Preduzeća sa godišnjim prometom većim od 30.000 € podliježu registraciji poreza na dodatu vrijednost.

Step by step pri osnivanju D.O.O. (GMBH) u Austriji

01

Finansijsko i pravno savjetovanje

Čak i ako ste u stanju sami odraditi kompletnu proceduru osnivanja firme u Austriji, savjetovanje je preporučljivo. Ovo se odnosi naročito na osobe koje nikada ranije nisu osnivale firmu u Austriji ili ne poznaju dovoljno dobro pravni sistem i mogućnosti i ograničenja tržišta
02

Izjava o osnivanju firme

Aplikacijom putem formulara za nove firme „NeuFö“ bivate oslobođeni jednog dijela dažbina za osnivanje. Potrebno je da izjavu/aplikaciju potvrdi Privredna komora (WKO).
03

Osnivački ugovor društva

Osnivači, ukoliko ih je više, trebaju priložiti notarski ovjeren ugovor kojim se regulišu udjeli, prava i obaveze osnivača. Ako se radi o jednom osnivaču, on prilaže izjavu da osniva društvo sa ograničenom odgovornošću sa jednim članom u obliku notarskog akta.
04

Rješenje članova društva

Imenovanje generalnog(ih) direktora(a) i ovlaštenja za zastupanje (pojedinačno, zajednički, eventualno i sa prokuristima), ako to već nije učinjeno u statutu društva. Relevantni zapisnici glavne skupštine mogu ali ne moraju biti ovjereni kod notara. Obavezno je imenovanje min. jednog direktora koji ne mora biti u suvlasničkoj strukturi firme.
05

Potvrda o osnivačkom kapitalu

Najmanji osnovni kapital iznosi 10.000,- EUR, od toga se uplaćuju najmanje 5.000,- EUR na konto društva za slobodno raspolaganje direktora.

Razmislite i o otvaranju virtuelnog bankovnog računa sa evropskim IBAN-om ako će kompanija koju registrujete u Austriji redovno obavljati bankovne poslove i prenositi novac u inostranstvo. Ovo nosi niz prednosti za Vaše poslovanje.
06

Upis u registar firmi (Firmenbuch)

Za upis u registar firmi potreban je notarski ovjeren zahtjev i sljedeći dokumenti, koji također trebaju biti ovjereni:
 • Statut društva
 • Rješenje skupštine društva o postavljanju direktora
 • Potvrda banke
 • Imenovanje glavnog direktora
 • Uzorak potpisa generalnog direktora
 • Potvrda porezne uprave o izmirenim obavezama za takse i poreze firmi (Firmenbuch)
07

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za odobrenje za obavljanje djelatnosti se može uraditi elektronskim ili klasičnim putem u opštinskim službama (u Beču je to Magistrat 63), a potrebno je sljedeće priložiti:

Više

 • Pasoši/putovnice osoba sa nosećim funkcijama (upravnih direktora, dioničara s većinskim udjelom, dioničara s manjinskim udjelom, ali posebnim pravima suodlučivanja ili posebnim upravljačkim ovlaštenjima i sl.)
 • Izvod iz registra firmi (Firmenbuch)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju iz zemlje porijekla za tehničkog direktora i sve članove društva sa mjerodavnim uticajem na rukovođenje, ukoliko isti ne živi u Austriji ili živi u Austriji manje od pet godina.
 • Izjava o nepostojanju razloga za zabranu vršenja djelatnosti svih lica sa relevantnim rukovodećim uticajem (direktori, članovi društva sa većinskim udjelom, članovi društva sa manjinskim udjelom, ali posebnim pravima suodlučivanja ili posebnim rukovodilačkim ovlaštenjima i sl.)
 • Izvod iz registra firmi (Firmenbuch)
Osim toga potrebno je i da direktor priloži sljedeće:
 • Pasoš (putovnicu)
 • Potvrdu od socijalnog osiguranja (GKK) o radnom odnosu u iznosu od najmanje 20 sati sedmično. Ova potvrda nije potrebna ako je generalni direktor ujedno i komercijalni direktor.
 • Dokaz o kvalifikacijama (certifikati, diplome i sl.) ili dokazive individualne kvalifikacije. Ovo nije potrebno ako se podnosi zahtjev za registraciju djelatnosti koja nije uslovljena potrebom dokazivanja kvalifikacija (tzv. „Freies Gewerbe“)
 • Izjava generalnog direktora o njegovoj ulozi i aktivnostima u firmi. Ova izjava se radi prema postojećem obrascu (formularu).
Direktori i većinski vlasnici firme ne smiju biti izuzeti iz prava obavljanja registrovane djelatnosti (Zakonik „§ 13 Gewerbeordnung“)

Sa ovom prijavom postajete članom Privredne komore Austrije (WKO) sa obavezom plaćanja članarine. Tačnije informacije o visini članarine ćete dobiti u Privrednoj komori savezne pokrajine u kojoj registrujete firmu.
Steuerberatung für Krypto
08

Zdravstveno osiguranje (GKK)

Uposlenike morate zdravstveno osigurati kod nadležnog regionalnog fonda zdravstvenog osiguranja (GKK) prije nego stupe u radni odnos. Ukoliko zapošljavate generalnog direktora, morate ga  zdravstveno osigurati prije nego stupi na snagu odobrenje za obavljanje djelatnosti (Gewerbe). Moguća je također i prijava sa istim danom od kojeg počinje važiti odobrenje za obavljanje djelatnosti (Gewerbe).
09

Socijalno osiguranje privatnih preduzetnika

Za vrijeme prvog mjeseca morate prijaviti članove društva koji su ovlašteni za rukovođenje kod Zavoda za socijalno osiguranje za privatne preduzetnike. Prijava socijalnom osiguranju se može predati i u okviru prijave za obavljanje djelatnosti kod opštinske upravne službe (u Beču Magistrat 63), koja će proslijediti prijavu socijalnom osiguranju.
10

Porezna uprava

Za vrijeme prvog mjeseca prijavite djelatnost kod porezne uprave i podnesite zahtjev za porezni broj za člana/članove društva i društvo. Ovaj zahtjev se također može podnijeti u okviru prijave za obavljanje djelatnosti kod opštinske upravne službe (u Beču Magistrat 63). Ista će proslijediti prijavu poreznoj upravi.
11

Općina/Grad

Imajte u vidu da kod djelatnosti koje se inače ne mogu izvršavati u stanovima/stambenim kućama (npr. trgovina, zanati, ugostiteljstvo) potrebni su vam plan prostornog uređenja i dozvola za gradnju (upotrebna dozvola) ili ugovor o zakupu sa lokalnom adresom kompanije u Austriji. Također je moguće obezbijediti virtuelnu adresu za Vašu kompaniju preko TEAM23, što je praktično naročito u prvim mjesecima rada firme. Više o kupovini nekretnina u Austriji pročitajte ovdje.

Ukoliko zapošljavate zaposlenike, morate o tome obavijestiti općinu odnosno grad zbog komunalnih obaveza.

NAPOMENA:

Preporučujemo da sve navedene dokumente prevedete na njemački jezik i ovjerite kod notara da bi važili kao službene kopije.

Nakon odobrenja svih registracija i plaćanja svih naknada, vaša kompanija može legalno poslovati u Austriji.
Da ne zaboravimo napomenuti, osnivanje firme u Austriji može krenutii u neželjenom smijeru i imati dugoročne posljedice na vaše poslovanje ako ne stavite sve stvari na svoje mjesto.

Potkrijepljeno našim dugogodišnjim iskustvom, navodimo nekolicinu propusta /greški, na koje trebate obratiti pažnju pri osnivanju.

Najčešći propusti pri otvaranju firme / tvrtke u Austriji

Najčešće greške pri osnivanju firme (tvrtke) u Beču (Austriji)
01

Porezne i socijalne dadžbine u Austriji.

Veoma je bitno pravovremeno informisati se o svim dadžbinama i ugraditi ih u finansijski plan kako biste se zaštitili od mogućih iznenađenja.
02

Upoznavanje zakonskih propisa.

Kao i većina drugih zemalja i Austrija ima mnogo zakonskih propisa koji regulišu tržište. Mjere u slučaju nepoštivanja propisa su Austriji relativno stroge. Iz tog razloga su savjetovanje po pitanju zakonskih ograničenja i uredno vođenje knjigovodstva pretpostavka za sigurno i uspješno poslovanje u Austriji.
03

Dozvola za obavljanje djelatnosti.

Neke djelatnosti zahtijevaju specifične kvalifikacije kako bi se dobila dozvola za obavljanje djelatnosti a neke ne (tzv. "freies Gewerbe"). Pribjegavanje dobijanju slobodne dozvole za obavljanje djelatnosti koja ne pokriva sve segmente vašeg poslovanja može dovesti do kaznenih postupaka. Odaberite odgovarajuće (moguće je odabrati i više) dozvole sa obavljanje djelatnosti koje pokrivaju spektar vaših usluga.
04

Koncesije i sklapanje ugovora za poslovne objekte / prostorije.

Nepotpuno informiranje u vezi preduslova za dobijanje koncesija za obavljanje željene poslovne djelatnosti kao i greške pri sklapanju ugovora o zakupu ili kupovini prostorija vas mogu koštati vremena, novaca i živaca. Informirajte se pravovremeno! Bolje spriječiti nego liječiti.
05

Odabir pravne forme firme

Da li izabrati GmbH (D.O.O.), Einzelunternehmen (obrt) ili komanditno društvo (KG) zavisi prvenstveno o Vašem početnom kapitalu i ciljevima. U slučaju otvaranja firme sa visokim poslovnim ciljevima sa većim obrtima, „nižerangirane“ pravne forme će vas učiniti manje vrijednim u očima partnera i klijenata. S druge strane, „višerangirane“ pravne forme u slučaju firmi sa   ograničenim finansijskim i logističkim mogućnostima mogu biti preveliko opterećenje za firmu, usporiti njeno razvijanje ili čak dovesti do prijevremenog gašenja firme.
Jasno je da se u jednom članku ne može sažeti sve što bismo Vam mogli i željeli prenijeti u pogledu osnivanja i uspješnog poslovanja firme u Austriji. Iz tog razloga Vam nudimo mogućnost savjetodavnog razgovora, pri kojem ćete dobiti potpun uvid u ovu temu.

Savjetujemo Vas i pružamo kompletnu uslugu potrebnu za osnivanje i vođenje firme u Austriji

Savjetujemo

za najbrži ulazak na tržište i izrađujemo profesionalni biznis plan. Pružamo podršku pri osnivanju firme (uz sve potrebne administracijske korake) i vođenje svih finansijskih i porezno-knjigovodstvenih obaveza.

Koncipiramo

dugoročnu održivost Vašeg poslovnog projekta i preuzimamo kratkoročni ili dugoročni menadžment Vašeg preduzeća na čelu sa jednim od naših stručnjaka.

Organizujemo

servise kancelarije i kancelarijskih usluga u gradu Beču i okolini.

Podržavamo

pri pronalaženju odgovarajućih partnera ili sklapanju racionalnih poslovnih ugovora sa Vašim partnerima.

Informiramo

o svim beneficijama i subvencijama kao i povoljnim mogućnostima finansiranja projekata.

Team23 pokriva širok spektar usluga - od podrške pri osnivanju firme, preko prvih poslovnih koraka pa do kompleksnijih razvojnih projekata i skaliranja Vašeg biznisa.

Brinemo se za Vaš biznis i pružamo mogućnosti razvijanja poslovnih sinergija u okviru naše poslovne mreže.

Dogovorite savjetovanje i uvjerite se u naše kompetencije i višu vrijednost koju ostvarujemo za Vaše poslovanje u Austriji.

Garantujemo 100%tnu diskreciju i pratimo Vas od prvog koraka pri osnivanju firme i pri razvoju poslovanja u Austriji i to na VAŠEM MATERNJEM JEZIKU.

Naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju na njemačkom, bosanskom/hrvatskom/srpskom, engleskom i, po prethodnoj najavi, također na ruskom i turskom jeziku. ​

Team23 Vam pomaže pri osnivanju firme (tvrtke) u Beču i cijeloj Austriji

Iskoristite beneficije koje nudi Austrija. Kontaktirajte Team23!

Ovaj kontaktni formular služi isključivo u svrhu uspostavljanja kontakta i ne obvezuje Vas prema nama. Nakon uspostavljanja kontakta, prema Vašoj želji i potrebama, možemo dogovoriti savjetovanje u našem uredu ili online.
Klasse! Deine Bewerbung wird schnellstmöglich bearbeitet!
Oops! Beim Absenden deiner Bewerbung ist ein Fehler aufgetreten. Versuch es gleich nochmal!

Ostale informacije i preporuke koje vam mogu olakšati poslovanje u Austriji

Savjeti koji Vam olakšavaju poslovanje u Beču i cijeloj Austriji
Potrebna su vam i finansijska sredstva da biste osnovali kompaniju u Austriji. To znači da ili sami  imate dovoljno novca ili negdje morate pribaviti potrebna sredstva (ili dio sredstava). Najbolje je unaprijed se informirati o raznim mogućnostima finansiranja.
Steuerberatung
U Austriji nećete stići daleko bez poslovnog plana. Poslovni plan je poput vodiča za vašu kompaniju i treba da sadrži sve aspekte vašeg poslovnog modela. Ako niste sigurni kako kreirati poslovni plan, pomoći ćemo vam pri tome.

Dionički kapital

Ukoliko nemate vlastita sredstva a banke ne odobravaju kredit, onda je dionički kapital jedna opcija za financiranje vašeg projekta. Postoje i programi koji omogućavaju start-up kompanijama da prisustvuju određenim konferencijama dioničara kako bi zadovoljile svoje potrebe za kapitalom.

Državni podsticaji

Državne institucije Austrije ali i neke kompanije nude posebne programe podrške za start-up kompanije sa mnogobrojnim olakšicama koji im omogućavaju da brže i efikasnije započnu svoje poslovanje. Osim toga postoje i javni grantovi i programi koji finansijski podržavaju kompanije u Austriji ili im umanjuju zakonske dažbine prema državi na određeno vrijeme.
Neke od institucija i programa ćemo navesti ovdje:

1. Finansiranje od strane Austrijske industrijske i privredne komore (IHK) koja predstavlja interese austrijskog biznisa i nudi niz programa finansiranja za novoosnovane kompanije. To uključuje, na primjer, finansijsku podršku osnivačima, savjete i daljnju obuku. Više informacija možete pronaći na web stranici IHK-a.

2. Finansiranje od strane Federalnog ministarstva nauke, istraživanja i privrede (BMWFW) koja promoviše istraživanje i razvoj u Austriji i na taj način također podržava novoosnovane kompanije sa inovativnim i razvojnim poslovnim projektima. Više informacija možete pronaći na web stranici BMWFW.

3. Finansiranje od strane Austrijske agencije za promociju istraživanja (FFG). FFG je austrijska agencija za finansiranje istraživanja i svojim programima podržava istraživanje i inovacije u Austriji. Programi finansiranja uključuju, na primjer, program financiranja inovacija "Horizon 2020" i program "Go International". Više informacija možete pronaći na web stranici FFG-a.

4. Finansiranje od strane Austrijske privredne agencije (Wirtschaftsagentur) koja redovno nudi niz mogućnosti za finansiranje raznoraznih projekata u cilju pospješivanja poslovanja austrijskih kompanija I time jačanja austrijske privrede.
Steuerberatung für Krypto

Logističko-informativna podrška i poslovna mreža

Po ovom pitanju ćete se najbolje okoristiti uslugama Privredne komore Austrije (WKO) koja vas snabdijeva korisnim informacijama u skoro svim segmentima privrede. Privredna komora također ima svoja isturena odjeljenja širom svijeta od kojih možete dobiti informacije iz prve ruke o karakteristikama stranog tržišta za koje se interesujete kao i mogućnostima koje vam se nude u vašoj branši. Nakon uspostavljanja kontakta Privredna komora i njena isturena odjeljenja vam redovno šalju aktuelne informacije o zbivanjima na tržištu, te vam šalju pozive za učešće na sajmovima, konferencijama i sl. iz vaše branše. Za učešće na sajmovima koje registrujete preko Privredne komore uglavnom dobijete i specijalne povlastice i popuste. Osim toga se jedan dobar dio troškova za učešća na sajmovima i konferencijama da pokriti preko fondova institucija kao što je npr. Wirtschaftsagentur.

U svrhu umrežavanja se također redovno organizuju klasični ili online događaji (od konferencija preko radionica do pitch događaja) koji su finansirani od strane austrijske vlade i nude učesnicima priliku da saznaju više o poslovnim mogućnostima u Austriji, da se međusobno umrežavaju, predstavljaju vlastite ideje i projekte, stupe u kontakt s mentorima i dr. Mnogi poduzetnici koriste prednosti interneta za mrežno umrežavanje i saznaju više o novim tehnologijama i poslovnim modelima. Postoji niz platformi i zajednica koje pomažu osnivačima da prošire svoju mrežu i pružaju informacije o svom poslovanju. U principu, što raširenija vaša mreža poslovnih kontakata, to više vam rastu šanse za uspješan biznis.

Savjetujemo Vas i pružamo kompletnu uslugu
potrebnu za osnivanje i vođenje firme u Austriji.

Team23 pokriva širok spektar usluga - od podrške pri osnivanju firme, preko prvih poslovnih koraka pa do kompleksnijih razvojnih projekata i skaliranja Vašeg biznisa.

Osim toga posjedujemo raširenu mrežu poslovnih kontakata kako među vlastitom klijentelom (iskustvo od preko 1.000 klijenata) tako i među poslovnim partnerima.

Brinemo se za Vaš biznis i pružamo mogućnosti razvijanja poslovnih sinergija u okviru naše poslovne mreže.

Dogovorite savjetovanje i uvjerite se u naše kompetencije i višu vrijednost koju ostvarujemo za Vaše poslovanje u Austriji.